Cookie policy

de Zorgboog gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar zorgboog.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u de Zorgboog toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen
phone icon

Savant Zorg en de Zorgboog werken gezamenlijk aan ‘stappenplan eerstelijnsverblijf (ELV)’

07 oktober 2022

Vanaf 10 oktober a.s. werken zorgorganisaties de Zorgboog en Savant Zorg met een gezamenlijk stappenplan eerstelijnsverblijf (ELV). Met deze samenwerking kunnen we huisartsen op efficiënte en praktische manier informeren en ondersteunen rond ‘de juiste zorg op de juiste plaats’. 

Savant Zorg en de Zorgboog werken sinds 2021 aan een traject tijdelijke zorg, oftewel eerstelijnsverblijf (ELV). Als regionale zorgorganisaties die zorg en ondersteuning leveren aan onder meer kwetsbare ouderen zetten wij hiervoor graag onze gezamenlijk mogelijkheden in. Als het gaat om eerstelijnsverblijf moeten huisartsen de afweging kunnen maken of een patiënt wel of niet in aanmerking komt voor deze vorm van tijdelijk verblijf. Het afwegingsinstrument ELV van de Landelijke huisartsen Vereniging kan daarbij ondersteunen.  

Stappenplan ELV
Om tegemoet te komen aan de wensen van huisartsen in de regio en om beter zicht te krijgen in ervaren knelpunten en lastige casussen, gaan zowel de Zorgboog als Savant Zorg per 10 oktober as. werken met een zogenaamd stappenplan ELV. Het stappenplan draagt bij aan de coördinatie van vraag en aanbod van ELV binnen de regio en is gericht op zo min mogelijk bureaucratie en maximaal nut voor patiënten en professionals. Hiermee kunnen we tevens resultaten, knelpunten en moeilijke casussen beter vastleggen en krijgen we beter zicht in mogelijke verbeteringen.  

Efficy
De basis voor het stappenplan de online-applicatie Efficy. Deze biedt een betrouwbaar en real-time overzicht biedt van de beschikbare regionale mogelijkheden voor eerstelijnsverblijf. Het merendeel van de VVT-organisaties in de regio werkt inmiddels met Efficy.   

Eén contactmoment voor huisartsen 
Vanaf 10 oktober 2022 kunnen huisartsen/verwijzers met één telefonisch contactmoment met Zorgboog of Savant Zorg een aanvraag doen voor een ELV-bed, indien nodig met de inzet van overbruggingszorg (ANW). Als binnen de Zorgboog of Savant-Zorg geen ELV-bed beschikbaar is, wordt u doorverbonden met een andere zorgaanbieder uit de regio die op basis van Efficy mogelijk wel een ELV-bed beschikbaar heeft. Is bij geen enkele zorgaanbieder in de regio een ELV-bed beschikbaar, dan gaan we in overleg met de huisarts/verwijzer, de cliënt en mantelzorger om de situatie en andere mogelijkheden ter ondersteuning te bespreken. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van overbruggingszorg.     

Schema                                                                                                                  
Savant Zorg en de Zorgboog hebben het stappenplan ELV schematisch uitgewerkt. In het schema zijn alle stappen opgenomen die we samen doorlopen bij een aanvraag voor eerstelijnsverblijf.