Bestuur en toezicht­ 

Stichting de Zorgboog wordt bestuurd volgens het raad van toezichtmodel. Het dagelijkse bestuur ligt in handen van de raad van bestuur. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Raad van bestuur

Onze raad van bestuur wordt sinds september 2010 gevormd door Henri Plagge en Ton Borghs.

Raad van toezicht

De raad van toezicht is evenwichtig samengesteld, gezien de deskundigheden die noodzakelijk zijn om de toezichthoudende taak naar behoren te kunnen vervullen. De raad bestaat uit:

  • Mevrouw mr. W.H. van de Walle, voorzitter
  • De heer A.J.L. van der Heijden
  • Mevrouw drs. J. Heuperman
  • De heer drs. E.J.M. Smeets rm
  • De heer ir. P.A.R.J. Vismans
  • Mevrouw mr. M.H. Schutjens

De Zorgboog, voor alle generaties

Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht leeftijd, kan bij ons terecht voor een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg in de regio Zuidoost-Brabant. Daarbij werken wij intensief samen met andere zorgverleners als huisartsen en ziekenhuizen.

U vindt ons in een woonzorglocatie of consultatiebureau bij u in de buurt, of we komen bij u aan huis. Dagelijks zetten zo'n 2.400 medewerkers en 1.100 vrijwilligers zich voor u in. Zo krijgt u altijd de beste zorg.