Stichting Vrienden van de Populier

Hospice de Populier in Bakel biedt palliatieve zorg in een high care voorziening voor de regio’s Bakel, Gemert, Laarbeek, Deurne, Asten, Someren en Helmond. Hospice voorzieningen zijn echter veelal niet volledig met reguliere middelen te exploiteren. Om het bijzondere werk van hospice de Populier te kunnen garanderen zijn donaties dan ook van harte welkom. Dit kunt u doen door Stichting Vrienden van de Populier te steunen via bankrekeningnummer 1401 94 010 (Rabobank). Wij informeren u graag over de sponsormogelijkheden.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van de Populier bestaat uit:
Mevr. Jacobs, voorzitter
Dhr. van de Ven, Penningmeester
Mevr. van Kan, Secretaris

Het bestuur van Stichting Vrienden van de Populier vergaderen drie keer per jaar en stellen elk jaar een jaarplan op. Het jaarplan van Stichting Vrienden van de Populier volgt nader in 2014. 

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
RSIN (inschrijving handelsregister):  851569481

Jaarrekening 2016 - Stichting Vrienden van de Populier
Jaarrekening 2015 - Stichting Vrienden van de Populier
Jaarrekening 2014 - stichting Vrienden van de Populier
Jaarrekening 2013 - Stichting Vrienden van de Populier
 

Contactgegevens

Stichting Vrienden van de Populier
Postbus 16
5700 AA Bakel
T: 0492 - 504805
Bankrekeningnummer: NL 35 RABO 0140194010      

De Zorgboog, voor alle generaties

Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht leeftijd, kan bij ons terecht voor een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg in de regio Zuidoost-Brabant. Daarbij werken wij intensief samen met andere zorgverleners als huisartsen en ziekenhuizen.

U vindt ons in een woonzorglocatie of consultatiebureau bij u in de buurt, of we komen bij u aan huis. Dagelijks zetten zo'n 2.400 medewerkers en 1.100 vrijwilligers zich voor u in. Zo krijgt u altijd de beste zorg.