Cookie policy

de Zorgboog gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar zorgboog.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u de Zorgboog toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen

   ­Corona    (COVID 19)


Informatie over maatregelen en actuele ontwikkelingen

Actuele situatie de Zorgboog

Wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus (SARS-CoV2/COVID-19) nauwlettend in de gaten en volgen de geldende adviezen vanuit RIVM, Veiligheidsregio en GGD om verspreiding tot een minimum te beperken. Op deze pagina vindt u het laatste nieuws rondom het virus binnen en rondom de Zorgboog. 

Woonzorglocaties

In verband met de coronapandemie heeft de Zorgboog verscherpte richtlijnen rondom bezoek, bezoekregistratie en mondkapjes in de woonzorglocaties. Deze zijn vanuit de locatie aan u bekend gemaakt via brief, poster of banner bij de entree.

Verruiming bezoekregeling
Nu steeds meer bewoners zijn gevaccineerd, zien we het aantal besmettingen in de woonzorglocaties dalen. Het kabinet heeft op 8 maart jl. laten weten dat onder voorwaarden de bezoekregeling in verpleeghuizen daarom kan worden uitgebreid. Wij zijn blij met deze aangekondigde versoepeling van het bezoekbeleid, maar vinden het ook belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan. De corona-situatie in de regio Zuidoost-Brabant is nog steeds zeer ernstig. En het risico op een besmetting of verspreiding met het coronavirus blijft aanwezig, ook binnen onze locaties.    

Lokaal maatwerk
Als alle bewoners op een woning/afdeling volledig zijn gevaccineerd, zijn in principe weer twee bezoekers per dag welkom. Tevens moet een week zijn verstreken na de tweede vaccinatie. In de praktijk betekent dit dat op veel woningen/afdelingen een uitbreiding van de bezoekregeling nog niet mogelijk is. Op veel locaties/afdelingen is de tweede vaccinatie bij cliënten immers nog niet volledig afgerond. Ook kunnen er nieuwe bewoners komen wonen op een afdeling die nog geen tweede vaccinatie hebben gehad. Het kan dus ook voorkomen dat er op eenzelfde locatie bij de ene woning/afdeling wel meer bezoekers mogelijk zijn en bij een andere woning/afdeling niet. De bezoekregeling blijft lokaal maatwerk en lokale omstandigheden kunnen leiden tot aanpassingen.

Mondmaskers verplicht
De maatregel rondom medische mondmaskers op de afdeling is nog steeds van kracht. Dus iedereen die op een woonzorgafdeling werkt of op bezoek komt, draagt continu een medisch mondmasker. Ook als u op 1,5 meter afstand van uw naaste blijft, draagt u een medisch mondmasker. Dit medisch mondmasker krijgt u van ons. 

Ook het verplicht dragen van een eigen (niet-medisch) mondkapje in onze locaties is nog steeds van kracht. Op onze locaties draagt u dus een eigen mondkapje en voordat u een woonzorgafdeling binnenkomt, verwisselt u dit voor een medisch mondmasker. 

Cliënten hoeven op de eigen afdeling geen mondkapje te dragen. Maar komen zij in de publieke ruimten van de woonzorglocatie, dan is een mondkapje verplicht. Het mondkapje mag weer af als mensen zitten en 1,5 meter afstand van elkaar houden. Maar wanneer bijvoorbeeld wordt opgestaan om naar het toilet of naar buiten te gaan, moet het mondkapje weer worden gedragen. 

Hoe draagt u een mondmasker op de juiste manier?
In dit filmpje wordt duidelijk uitgelegd hoe u een mondmasker op de juiste manier draagt. 

Gasterijen 
Met inachtneming van alle maatregelen, waaronder het houden van 1,5 meter afstand, kunnen de bewoners hun maaltijden blijven gebruiken in de Gasterijen op de locaties. De afgelopen weken is het soms nodig gebleken een Gasterij tijdelijk te sluiten. Een dergelijk besluit wordt lokaal genomen in afstemming met de betreffende locatiecoördinator, (huis)arts, hoofd woonverpleging, locatiecoördinator en indien mogelijk een afvaardiging van cliënten. Hiermee sluiten we aan op de werkwijze die wordt gevolgd  bij het lokale maatwerk rond de bezoekregeling.

Mensen van buiten de locaties kunnen we helaas voorlopig niet meer ontvangen en ook de vrije verkoop van drink- en etenswaren is niet mogelijk. Voor informatie over (welzijns)activiteiten op de locaties kunt u de activiteitenkalender of locatie nieuwsbrief raadplegen of hiernaar vragen bij de locatiecoördinator. 

Dagactiviteiten

De dagactiviteiten van de Zorgboog blijven open met inachtneming van alle maatregelen.

Thuiszorgcliënten

U mag er vanuit gaan dat u veilige zorg ontvangt, omdat onze medewerkers handelen volgens de actuele richlijnen van het RIVM. Om de juiste zorg te kunnen verlenen, vragen wij u het op tijd te melden als u:
• verkouden bent en/of luchtwegklachten hebt
• koorts hebt
• onlangs contact heeft gehad met een persoon die positief is getest op het virus
Onze medewerker overlegt vervolgens hoe u zorg ontvangt.

Kraamzorgcliënten

De Zorgboog blijft kraamzorg leveren zoals u dat van ons bent gewend. Voordat wij een kraamzorgmedewerker voor u gaan inplannen, willen wij graag van u weten of u in contact bent geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus. Bij besmetting of verdenking hiervan, gaan wij met u in gesprek. Kijk hier voor meer informatie. 

Plezant logeerhuis

Vanaf maandag 22 maart opent Plezant, logeerhuis voor mensen in dementie in Lieshout weer haar deuren. Na bijna drie maanden kan het logeerhuis weer gasten ontvangen en zo de mantelzorgers die thuis voor hen zorgen, ontlasten. 
Aan een verblijf in Plezant gedurende coronatijd zijn strikte voorwaarden verbonden. Zie ook www.ikkiesvoorons.nl

Basisregels blijven gelden!

Ook als u een mondmasker draagt, blijven de basisregels gewoon gelden. Afstand houden en correcte handhygiëne blijven belangrijk! Dus: 
•    houd 1,5 meter afstand van elkaar;
•    was vaak en goed uw handen; 
•    kom niet naar de locatie als u gezondheidsklachten heeft zoals hoesten, niezen, koorts of als u wacht op de uitslag van een coronatest;
•    als u bij ons op de locatie binnenkomt, dan laat u uw contactgegevens achter in de daarvoor bestemde brievenbus. Deze gegevens voor eventueel contact onderzoek. 

Samen sterk tegen corona

Niemand van ons zit te wachten op extra maatregelen. We hadden allemaal gewild dat het niet nodig is. Maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor de actuele situatie. We doen dan ook een beroep op u om alle regels en richtlijnen zo goed als mogelijk na te leven. Onze medewerkers zullen u hierbij begeleiden. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat cliënten, bezoekers en medewerkers/vrijwilligers veilig blijven.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het coronavirus, kijk dan op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl of het RIVM: www.rivm.nl. U kunt ook het landelijke publieksinformatienummer bellen: 0800-1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur).  

Heeft u een andere vraag, neem dan gerust contact op met het Cliëntcontactcentrum van de Zorgboog, via 0900 – 899 86 36.