Cookie policy

de Zorgboog gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar zorgboog.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u de Zorgboog toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen

   ­Corona    (COVID 19)


Informatie over maatregelen en actuele ontwikkelingen

Actuele situatie de Zorgboog

Wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus (SARS-CoV2/COVID-19) nauwlettend in de gaten en volgen de geldende adviezen vanuit de rijksoverheid, het RIVM, de veiligheidsregio en de GGD. Op deze pagina vindt u informatie over de actuele stituatie binnen de Zorgboog.

Bij de Zorgboog welkom zonder coronatoegangsbewijs
Binnen de Zorgboog gaan we in de horeca niet met coronatoegangsbewijzen werken, ook niet voor bezoekers. Landelijk is er namelijk een uitzondering gemaakt voor eet- en drinkgelegenheden in zorglocaties, verzorgingsplaatsen en locaties waar georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen plaatsvindt.
 
Coronatoegangsbewijs buiten de Zorgboog
Bij activiteiten en uitstapjes buiten de woonzorglocaties, zult u of uw naaste hiervoor over een coronatoegangsbewijs moeten beschikken. Helaas kan de Zorgboog dit niet voor u aanvragen. Wij verzoeken u dit zelf digitaal via DigiD te regelen. Een andere optie is het aanvragen van een papieren coronabewijs. Dit kan via een speciale telefonische helpdesk 0800-1351 met uw BSN en postcode. In bibliotheken en gemeentehuizen liggen binnenkort waarschijnlijk formuliere waarmee u een papieren coronapas kunt aanvragen. Klik hier voor meer informatie of ga naar de website van rijksoverheid www.rijksoverheid.nl

Anderhalve meter maatregel
Vanaf 25 september a.s. geldt de verplichte 1,5 meter afstand als basisregel niet meer. Het blijft echter nog wel verstandig om afstand te houden. Het nieuwe landelijke advies luidt dan ook ‘geef elkaar de ruimte’. Wij blijven daarom de 1,5 meter afstand hanteren waar mogelijk, in ieder geval tussen medewerker en cliënt. Op deze manier verkleinen wij het risico op besmetting. 

Dragen van mondneusmaskers 
Het risiconiveau in onze regio is nog steeds zorgelijk. Als professionele zorgorganisatie willen wij cliënten veilige en gezonde zorg bieden en de werkomgeving van medewerkers beschermen. Daarom hebben wij besloten dat onze medewerkers vanaf 25 september in de dagdagelijkse zorg binnen de 1,5 meter een mondneusmasker blijven dragen. Dit is conform de richtlijnen van de RIVM. 1,5 meter blijft de veilige afstand en deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen. 

Bezoekregeling
Op dit moment zijn er geen beperkingen voor het aantal bezoekers dat bewoners per dag kunnen ontvangen. Per locatie/afdeling kunnen - in overleg met de lokale bezoekraad - maatregelen worden genomen voor wat betreft de bezoekregeling. bijvoorbeeld als er onverhoopt toch sprake is van besmettingen. De locatie/afdeling zal u hierover dan informeren. 

Brengt u een bezoek aan onze woonzorgafdelingen of Gasterijen. Dan willen wij u vragen uw contactgegevens achter te laten. U kunt hiervoor het invulformulier gebruiken. Het blijft op dit moment belangrijk dat wij deze gegevens blijven registreren. De GGD heeft deze gegevens nodig om bron- en contactonderzoek te doen in geval van besmettingen.

Thuiszorg
U mag er vanuit gaan dat u veilige zorg ontvangt, omdat onze medewerkers handelen volgens de actuele richlijnen van het RIVM. Om de juiste zorg te kunnen verlenen, vragen wij u het op tijd te melden als u:
• verkouden bent en/of luchtwegklachten hebt
• koorts hebt
• onlangs contact heeft gehad met een persoon die positief is getest op het virus
Onze medewerker overlegt vervolgens hoe u zorg ontvangt.

Kraamzorg
De Zorgboog levert kraamzorg zoals u dat van ons bent gewend. Voordat wij een kraamzorgmedewerker voor u gaan inplannen, willen wij graag van u weten of u in contact bent geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus. Bij besmetting of verdenking hiervan, gaan wij met u in gesprek. Kijk hier voor meer informatie. 

Preventie is beter dan bestrijden
Corona is nog niet weg uit onze samenleving, evenals andere virussen en bacteriën. Dat betekent dat het belangrijk is en blijft om samen verstandig en professioneel te handelen. Dat betekent:
•    Was vaak en goed uw handen.
•    Hoest en nies in de elleboog.
•    Geef niemand een hand.
•    Heeft u klachten? Blijf thuis en laat u testen bij de GGD.
•    Zorg voor voldoende frisse lucht en ventileer.
•    Geef elkaar de ruimte. De 1,5 meter blijft een veilige afstand.

Meer informatie? 
Heeft u vragen over het coronavirus, kijk dan op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl of het RIVM: www.rivm.nl. U kunt ook het landelijke publieksinformatienummer bellen: 0800-1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur).  

Heeft u een andere vraag, neem dan gerust contact op met het Cliëntcontactcentrum van de Zorgboog, via 0900 – 899 86 36.