Cookie policy

de Zorgboog gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar zorgboog.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u de Zorgboog toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen
phone icon

De Zorgboog laat zien dat regelarm werken resultaat oplevert

21 januari 2016

Eind 2015 heeft de Zorgboog haar deelname aan het experiment Regelarme zorg binnen de thuiszorg afgesloten.

Wijkzorg regelarm

De evaluatie van de afgelopen drie jaar laat zien dat het regelarm werken, gecombineerd met de eigen kracht benadering, leidt tot goede resultaten. De administratieve lasten voor de wijkverpleegkundige zijn in de experimenteerfase drastisch teruggebracht, de zorgtoegang voor klanten en verwijzers is vereenvoudigd en de eigen kracht benadering leidt bij ruim 60% van de cliënten tot een daling van benodigde zorg. De Zorgboog plaatst echter wel een kanttekening bij de toekomst.

Eigen regierol
Tijdens het experiment hebben onze wijkverpleegkundigen aangetoond dat professionals heel goed in staat zijn om samen met cliënten goed kunnen bepalen wat nodig en noodzakelijk is, aldus Henri Plagge, voorzitter raad van bestuur. "Door regelarm te werken hebben we de wijkverpleegkundige weer terug kunnen zetten in haar eigen regierol en coördinerende functie binnen de wijk."

Zelf indicaties stellen
"Binnen het experiment kon de wijkverpleegkundige zélf een indicatie stellen, waarbij tegelijkertijd werd bekeken hoe de cliënt weer zo snel mogelijk zonder of met zo min mogelijk professionele hulp kan. Ook werd besproken wat mensen zelf, samen met hun sociale omgeving, nog konden en wat er daadwerkelijk aan professionele zorg nodig was. We zien daardoor de administratieve regeldruk en dat gemiddelde hoeveelheid zorg per klant dalen."

Merkwaardige paradox
Positieve resultaten dus en met deze integrale wijkverpleegkundige aanpak sluit de Zorgboog prima aan bij de veranderingen in de zorg en in de samenleving. Zo is mede als gevolg van dit experiment de indicatiestelling door de wijkverpleegkundige vast onderdeel geworden binnen de nieuwe regelgeving. Henri Plagge: "Met minder middelen zullen we meer moeten doen. Het project Regelarme zorg laat zien dat dit in de praktijk ook kan. We zijn nu echter een jaar bezig met de transitie van de chronische zorg en helaas zien we een merkwaardige paradox ontstaan. We weten allemaal dat we met minder regels toe moeten en toch neemt het aantal regels steeds verder toe. Ook het aantal mensen dat zich bemoeit met het werk van de professional is dramatisch gestegen. Er is absoluut nog winst te behalen in efficiënter werken!"

Ruimte voor verbetering
De Zorgboog hoop dat haar resultaten van het regelarm werken bij zullen dragen aan een doelmatiger, 'cliënt en medewerker vriendelijk' zorgsysteem. Henri Plagge: "Ook na de wetswijzigingen zien wij nog volop ruimte voor verbetering. Daarom nemen wij deel aan het programma Waardigheid & Trots. Langs deze weg blijven wij ons inzetten voor verbeteringen."