Cookie policy

de Zorgboog gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar zorgboog.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u de Zorgboog toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen
phone icon

De Zorgboog bouwt aan mooie toekomst

19 april 2021

Nieuwe vastgoedstrategie versterkt netwerken communities

De Zorgboog ziet de toekomst met rasse schreden naderen. Het aantal ouderen neemt toe, mensen bereiken een steeds hogere leeftijd en wonen langer thuis. Ook stijgt de zorgvraag en hebben mensen een andere zorgbehoefte dan vroeger. Tegelijkertijd ontstaat er een tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel, neemt het aantal commerciële zorgaanbieders met nieuwe concepten toe en vragen cliënten steeds meer om flexibele zorg op maat in hun eigen woonomgeving. De Zorgboog speelt hier actief op in. Zij slaat de handen ineen met andere zorgorganisaties en volgt het pad van haar nieuwe, veelkleurige vastgoedstrategie.

De komende jaren focust de Zorgboog zich op gebieden waar ouderen geclusterd wonen. Samen met onder andere gemeenten en woonbouwcorporaties kijkt de zorgorganisatie hoe zij middenin deze lokale woongemeenschappen – ofwel communities – gezamenlijk netwerkvoorzieningen kunnen opzetten. Dat kan een gebouw zijn, maar ook een samenwerkingsvorm. Zo kijkt de Zorgboog samen met partners naar de toevoeging van algemene voorzieningen op de plek waar nu al ouderen bij elkaar wonen: een gezamenlijke ontmoetingsruimte waar je een hapje kunt eten, waar je samen een activiteit doet en waar slimme technische oplossingen aanwezig zijn. Hierdoor leren mensen elkaar kennen, profiteren van de verbondenheid en kunnen zo langer thuis blijven wonen. Ook als de zorgvraag toeneemt. Hier wil de Zorgboog actief aan bijdragen.

Pit en schil
Aan de basis van de nieuwe vastgoedstrategie van de Zorgboog ligt een mix van speerpunten waarvan de cliënt de vruchten plukt. Specialistische zorg die gemakkelijk beschikbaar én dichtbij is. Voor zelfstandig wonende mensen van alle leeftijden. In een gezonde leefomgeving waar wonen, welzijn en zorg elkaar versterken. Met als pit zoveel mogelijk zelf zorg bieden aan elkaar in de eigen community, omringd door een actieve schil van samenwerkende (zorg)organisaties die de positieve gezondheid van bewoners ter plekke stimuleren en ondersteunen.

Zorgkloof
“Omdat we de komende jaren te maken krijgen met een zorgkloof, is dit cruciaal”, verduidelijkt bestuurder Coby Nogarede van de Zorgboog. “In Nederland worden we namelijk steeds ouder en neemt de zorgvraag toe, terwijl het aantal ‘handen aan het bed’ juist daalt. Bovendien is bepaald dat wonen en zorg gescheiden moeten zijn. Onze bestaande verpleeghuislocaties geven deels antwoord op dit dilemma. In onze ogen is de gang naar het verpleeghuis echter de allerlaatste stap. Daarom kijken we niet meer naar ons zorgaanbod maar juist naar de zorgopgave: samen met andere (zorg)organisaties en de huisarts als belangrijke samenwerkingspartner in de eerste lijn, verdelen we zo goed mogelijk de schaarste aan zorg en beheersen we de veranderende vraag uit stad, dorp en buurt met zo veel mogelijk zorg en ondersteuning in de eigen woonsituatie.”

Gebiedsontwikkeling
Voor dit brede doel richt de Zorgboog zich op gebiedsontwikkeling. In elke wijk en kern kijkt de zorgorganisatie naar het aanwezige zorgaanbod, de hoeveelheid zorgvragers en het tekort. De Zorgboog focust zich dus niet meer op het bouwen van verpleeghuislocaties, maar op het versterken van netwerken zodat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het bestaan van een netwerk – mensen die er zijn als je iets nodig hebt – bepaalt namelijk of je veilig thuis kunt blijven. Dan woon je zelfstandig in een complex met goede voorzieningen en professionele thuiszorg in de nabijheid. Een fijne plek waar je elkaar kent en waar aandacht is voor elkaar.

Meetlat
De volgende stap is het onderzoek naar de ontwikkelingen in wijken en buurten en de daaraan gekoppelde (zorg)vraag. Dan beoordeelt de zorgorganisatie of ze deze vraag kan beantwoorden met bestaande locaties en voorzieningen in de communities. De oplossing ligt veelal in de samenwerking met partners voor het ontwikkelen van sociale infrastructuur met (wijk)zorg en ondersteuning vanuit het sociale domein. Sporadisch vormt herontwikkeling van bestaand vastgoed het antwoord. In dat geval legt de organisatie het vastgoedproject steevast langs de meetlat van de nieuwe vastgoedstrategie. Daarin maakt de Zorgboog onderscheid in geclusterd zelfstandig wonen en geclusterd niet-zelfstandig wonen, onderverdeeld in kleinschalig wonen achter één voordeur en groepswonen. Elk plan wordt vervolgens geijkt aan de visie op zorg en de visie op vastgoed.

Fijn contact, optimaal comfort en maximale veiligheid
Met logeerhuizen, wijkzorg en eerstelijnsspecialisten stelt de Zorgboog de stap naar het verpleeghuis zo lang mogelijk uit. Door ondersteuning van het sociale netwerk in de communities met professionele én specialistische hulp, kunnen cliënten zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Coby Nogarede: “Om dit te bereiken, zet de Zorgboog haar vastgoed in als middel. Zo stimuleren we samen met de communities de positieve gezondheid van onze cliënten – zij denken zelf na over hun gezondheid, nemen de regie in eigen hand verrichten zoveel mogelijk taken zelf met levensplezier als resultaat. Door onze actieve ondersteuning dragen wij bij aan het ontstaan van hechte communities. Woongemeenschappen waarin fijn contact, optimaal comfort en maximale veiligheid vanzelfsprekend zijn zoals in de Moeraseik in Helmond, de Berken in Milheeze en appartementencomplex Zonnetij in Aarle-Rixtel. Zodat ook toekomstige generaties zo lang mogelijk gezond en zelfstandig kunnen blijven wonen.”