Cookie policy

de Zorgboog gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar zorgboog.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u de Zorgboog toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen
phone icon

CZ zorgkantoor en de Zorgboog tekenen voor vernieuwende ouderenzorg

14 juli 2022

CZ zorgkantoor en de Zorgboog hebben gisteren hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Beide organisaties werken in een duurzame coalitie de komende vijf jaar intensief samen aan vernieuwende ouderenzorg, passend binnen de landelijke ontwikkeling van ’de juiste zorg op de juiste plek'.

Coby Nogarede-Hoekstra en Wil van de Laar (de Zorgboog) en Caro Verlaan (manager CZ Zorgkantoor) ondertekenen de Duurzame Coalitie

De samenwerking valt onder een initiatief van CZ zorgkantoor genaamd ThuisWaarts: een visie en programmering in toekomstbestendige ouderenzorg, toegespitst op de wensen en behoeften van de nieuwe generatie ouderen.

Toekomstbestendige zorg, óók in de Peelregio
Caro Verlaan, manager CZ zorgkantoor: “We willen ook in de Peelregio toekomstbestendige zorg voor ouderen borgen. Landelijk zijn de uitdagingen groot want onder meer het aantal ouderen groeit en we hebben nu al een tekort aan arbeidskrachten in de zorg. De vraag is hoe we de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar houden en ook het werkplezier voor de professional overeind houden?

We zijn dan ook blij dat we in Zuidoost-Brabant met de Zorgboog kunnen samenwerken aan hun drie belangrijkste projecten en onze kennis uit bijvoorbeeld andere samenwerkingen kunnen delen. Dat willen we doen in de vorm van een duurzame coalitie. We hebben als CZ al een duurzame samenwerking met het ziekenhuis Elkerliek in Helmond en het is mooi als we ook een deel van de zorg kunnen verplaatsen van het ziekenhuis naar de eerstelijn. Wij kunnen zelf als CZ zorgkantoor hier ook van leren en deze kennis weer delen met andere zorgorganisaties.”

Pionieren met een integrale visie op ouderenzorg
De Zorgboog, met zo’n 2.500 medewerkers en 1.200 vrijwilligers actief in de Peelregio, heeft een reputatie als het gaat om vernieuwend denken over integrale ouderenzorg. Al in 2018, toen er nog veel weerstand was tegen bijvoorbeeld vernieuwende zorgtechnologie, zag de Zorgboog de ‘zorgkloof’ op zich afkomen: een sterke vergrijzing, een stijgende vraag naar zorg, een dalend aanbod van zorgpersoneel en financiën. Daarnaast speelde het feit dat de moderne generatie ouderen de regie over het eigen leven wil behouden, bij voorkeur thuis. De gang naar een verpleeghuis was (allang) niet meer vanzelfsprekend.

“Vanuit die brede maatschappelijke ontwikkelingen, zijn wij het gesprek aangegaan met medewerkers in de wijkzorg”, vertelt bestuursvoorzitter Coby Nogarede-Hoekstra. “Met als uitdagende vraag: Hoe gaan we ouderenzorg anders inrichten zodat zoveel mogelijk ouderen ‘aan bod’ komen? Waar kunnen we gebruikmaken van andere oplossingen zoals technologie of de hulp van partners? Hoe zorgen we ervoor dat we cliënten niet teveel verzorgen vanuit onze standaardoplossingen of zelfs hun leven overnemen? Uitgangspunt voor de gesprekken: We gaan niet harder, maar we gaan anders werken. Met als gevolg: aandacht voor alle cliënten en blijvend werkgeluk van medewerkers.”

De Schijf van Vijf: van vragenlijstje naar openhartig gesprek
Vanuit de verhelderende gesprekken met en de scholing van medewerkers, heeft de Zorgboog een model voor vernieuwende ouderenzorg ontwikkeld die zij inbrengt in de duurzame coalitie: de Schijf van Vijf, toegespitst op het organiseren van een formele én informele ‘zorg’infrastructuur voor ouderen. De vijf stappen zijn: 1) Wat kan en wil een cliënt zelf nog en wat kunnen wij hen leren? 2) Welke hulpmiddelen kunnen er worden ingezet? 3) Wat kan familie of mantelzorg? 4) Wat kan het sociale netwerk (de community) of wat kunnen andere instanties? 5) Wat kan de Zorgboog professional hieraan toevoegen?

Coby Nogarede-Hoekstra: “De Schijf van Vijf geeft medewerkers een tool in handen om met cliënten vroegtijdig het gesprek aan te gaan over blijvende zelfregie binnen hun eigen gebreken en mogelijkheden, gebruikmakend van onder meer nieuwe woonconcepten en zorgtechnologie.” Niet langer vragen: What’s the matter? maar What matters to you? 

Concrete vervolgstappen: drie projecten
De duurzame coalitie tussen CZ zorgkantoor en zorgorganisatie de Zorgboog gaat ‘handen en voeten’ geven aan de doelstellingen vanuit de Schijf van Vijf en start met drie projecten. Ten eerste: een mobiel geriatrisch team zorgt ervoor dat zorgbehoevende ouderen zo laag mogelijk in de Schijf van Vijf zorg-op-maat ontvangen. Ten tweede: ambulante geriatrische revalidatie helpt ouderen die te maken krijgen met een revalidatievraag om snel weer ‘op de rit’ te komen. Ten derde: vernieuwende woonconcepten zoals Zonnetij in Aarle-Rixtel (een initiatief van de Zorgboog, woningcorporatie en gemeente) helpen met de vorming van communities rondom ouderen (vrijwilligers, familieleden, mantelzorgers) die hen helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en blijvende inhoud en betekenis te geven aan hun ‘levensreis’.

 

Onder de noemer Duurzame Coalities werken CZ zorgkantoor en Zorgverzekeraar CZ in langdurige samenwerkingsverbanden samen met onder meer de zorgorganisaties tanteLouise, de Zorgboog en met drie zorgorganisaties en de gemeente in Hoeksche Waard. Gezamenlijk introduceerden zij onlangs het ambitieuze programma ThuisWaarts.

 huisWaarts staat voor een visie en programmering in toekomstbestendige ouderenzorg, toegespitst op de wensen en behoeften van de nieuwe generatie ouderen. Doelstelling is om hen te ondersteunen bij het leiden van een bevredigend leven met eigen regie, vrijheid en bij voorkeur thuis!

De Duurzame Coalities willen ouderen uitnodigen om middenin de maatschappij te blijven staan en zoveel mogelijk actief deel te blijven nemen aan het leven, ondanks hun eventuele beperkingen. Onder de naam ThuisWaarts worden daarom innovatieve zorgconcepten (projecten, programma’s, locaties) op lokaal en regionaal niveau ontwikkeld, die bij gebleken succes opgeschaald kunnen worden binnen Nederland.