Cookie policy

de Zorgboog gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar zorgboog.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u de Zorgboog toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen
phone icon

05 november 2019

Regionaal spoedzorgnetwerk

Het is voor ouderen niet altijd goed om in het ziekenhuis te verblijven. Ouderen die op een ziekenhuisbed belanden, worden niet altijd beter door deze opname. Mensen worden minder mobiel, raken gedesoriënteerd, krijgen andere infecties, een delier of andere complicaties.

Wil van de Laar

Velen van hen verblijven te lang in het ziekenhuis, omdat ze moeten wachten op doorplaatsing naar thuis, eerstelijnsverblijf of geriatrische revalidatiezorg. Eigenlijk zouden we met z'n allen moeten zeggen: We doen er alles aan om de voordeur van het ziekenhuis dicht te houden voor deze groep mensen. In het kader van 'de juiste zorg op de juiste plaats' hebben alle belangrijke zorgorganisaties in de regio (GGZ, huisartsen, Elkerliek, HAP, GGD, Savant, de Zorgboog) gekeken naar wat er anders kan. Daarin hebben we gezamenlijk gezegd dat niet de systemen en schotten in de zorg leidend zijn; het uitgangspunt hierbij is: Waar wordt de cliënt beter van? We zijn begonnen met de zorg in de avond/nacht en weekenden en richten ons op vier ontwikkelterreinen: spoedlijn, spoedplein, zorg voor kwetsbare ouderen en digitale informatie-uitwisseling.

Samenwerking
De bovengenoemde zorgorganisaties hebben de handen ineengeslagen om te zorgen dat de 200.000 inwoners van de regio ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op goede zorg bij spoedgevallen. Het spoedzorgnetwerk in Helmond en de Peel gaat zich anders organiseren en wordt hiermee klaargemaakt voor de toekomst. De nieuwe werkwijze is gebaseerd op drie pijlers: hoe kunnen we spoedzorg zo veel mogelijk voorkomen, hoe kunnen we spoedzorg ombuigen naar andere passende zorg, en bij een echte spoedvraag moet de spoedzorg meteen op de juiste plaats terechtkomen.

Spoedlijn
Op de huisartsenpost (HAP) en Spoedeisende Hulp (SEH) komen veel mensen binnen die eigenlijk geen acute zorgvraag hebben; de zorgvraag kan wachten tot de volgende dag of zelfs thuis worden opgelost. In de komende maanden wordt een centrale spoedlijn ingericht die alle vragen beoordeelt, afvangt en regelt waar deze het beste opgelost kunnen worden. Een vraag is vaak moeilijk via de telefoon te beoordelen, zeker bij ouderen is dit het geval. Nu rijdt al snel de ambulance of de huisarts; is het mogelijk bijvoorbeeld een (wijk)verpleegkundige te laten beoordelen of het perse noodzakelijk is dat er medische hulp komt? Dat is een van de experimenten die de komende maanden gaat lopen.

Spoedplein
De HAP en SEH gaan samenwerken in één loket (spoedplein) om te kijken door wie de cliënt het beste gezien kan worden. Dit betekent dat er op den duur waarschijnlijk zelfs kan worden afgeschaald in de bezetting in de nacht omdat samenwerking hopelijk leidt tot efficiëntie. Daarnaast komt er een 'fast track' (snelle route) voor mensen met (sport)blessures. Mensen met een gebroken been zitten ook vaak uren te wachten op de post; voor deze mensen wordt een aparte route ingericht: foto, beoordeling, gipsen en naar huis.

Zorg voor kwetsbare ouderen
Bij de spoedlijn wordt ook beoordeeld of er sprake is van een kwetsbare oudere die voor een voor een groot gedeelte in OZO verbindzorg zijn geregistreerd. OZO verbindzorg is een digitaal platform waarin hulpverleners (apotheek, wijkzorg, ziekenhuis, huisarts) na toestemming van de client, gegevens kunnen uitwisselen over wat er speelt bij kwetsbare ouderen.

Thuissituatie
Voor kwetsbare ouderen geldt dat zij niet meer naar het ziekenhuis gaan als er niet perse een medische noodzaak is voor opname. We kunnen veel meer in de thuissituatie betekenen voor ouderen dan veel hulpverleners weten. Dus zoveel mogelijk thuis oplossen, als het perse nodig is opschalen naar eerstelijns verblijf/ logeerhuis of andere tijdelijke voorziening. Uiteindelijk wordt de zorg voor de kwetsbare oudere hopelijk nog beter en kunnen we veel leed voorkomen. Als het ons lukt een groot aantal ouderen uit het ziekenhuis te houden, is dat een enorme toename van kwaliteit van zorg!

Wil van de Laar
Lid raad van bestuur de Zorgboog

 


Delen via: facebook icon linkedin icon email icon