Cookie policy

de Zorgboog gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar zorgboog.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u de Zorgboog toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen
phone icon

Medezeggenschap en advies

De Zorgboog hecht veel waarde aan medezeggenschap en inspraak van cliënten, leden, medewerkers en vrijwilligers. Binnen onze formele medezeggenschapsorganen denken en praten zij mee en adviseren zij ons over het te voeren beleid. Door het organiseren van raadplegingen, informatiebijeenkomsten en visiecafés gaan wij daarnaast actief in gesprek met cliënten, leden, medewerkers en vrijwilligers over specifieke onderwerpen en thema's.

Medezeggenschap cliënten

De commissie medezeggenschap cliënten vertegenwoordigt de belangen van alle cliënten van de Zorgboog. Zij fungeert als klankbordgroep voor de raad van bestuur en adviseert gevraagd en ongevraagd over het beleid van de Zorgboog met daarbij altijd het belang van de cliënten als leidraad.  De afspraken omtrent de samenwerking tussen de commissie medezeggenschap cliënten en de raad van bestuur zijn vastgelegd in een medezeggenschapregeling .De commissie medezeggenschap cliënten bestaat uit zeven leden die voortkomen uit de ledenraad van Zorgboogextra., de ledenorganisatie van Zorgboogextra.

Bekijk de samenstelling van de ledenraad op de website van Zorgboogextra. U kunt hier ook de jaarverslagen van Zorgboogextra vinden.

Lokale medezeggenschapsraden vind je op vrijwel alle Zorgbooglocaties. In de visie van de Zorgboog staat dat de focus van zorg moet liggen op 'waar wordt onze cliënt blij van'. De inbreng van onze lokale cliëntenraden zijn hierin erg belangrijk. In de lokale cliëntenraden worden onderwerpen als eten & drinken, veiligheid, huisregels en ontspanningsmogelijkheden besproken. Deze essentiële onderwerpen zorgen ervoor dat onze cliënten een stem hebben en zo hun eigen regie kunnen behouden.

Ondernemingsraad

De medezeggenschap van de medewerkers van de Zorgboog is geregeld via de Ondernemingsraad (OR) conform de Wet op de ondernemingsraden. De raad van bestuur overlegt maandelijks met de OR over lopende aangelegenheden. Onderwerpen die advies- of instemmingsplichtig zijn, worden voorgelegd aan de OR.

Adviesraad vrijwilligers

Om recht te doen aan de inbreng, positie en betrokkenheid van de vrijwilligers die verbonden zijn aan de Zorgboog, is een Adviesraad vrijwilligers opgericht. Deze vertegenwoordigt en behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle vrijwilligers van de Zorgboog. De adviesraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de raad van bestuur en het managementteam inzake beleidsaangelegenheden over het vrijwilligerswerk.

Verzorgende en verpleegkundige adviesraad

De VVAR is een onafhankelijk adviesorgaan van de raad van bestuur. De raad heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan beleidsontwikkeling en uitvoering op het terrein van kwaliteit en zorg, veiligheidsmanagement en professionele ontwikkeling van de verzorgende en verpleegkundige beroepsgroep.