Specialistische verpleging

Heeft u gespecialiseerde verpleging nodig? Bijvoorbeeld voor het inbrengen van een neussonde. Of voor het toedienen van medicijnen via infuus en het geven van injecties? Onze verpleegkundigen staan 24 uur per dag voor u klaar.

Verpleegtechnisch team

De wijkverpleegkundigen van het verpleegtechnisch thuiszorgteam zijn bevoegd en bekwaam om, op verzoek van de huisarts of specialist, hoog complexe verpleegtechnische handelingen te verrichten bij mensen thuis. Denk bijvoorbeeld aan pijnbestrijding, beademing en thuisdialyse bij nierpatiënten. Voor deze behandelingen hoeft u de deur niet uit. En dat is wel zo prettig.

In goede handen

Veel van onze verpleegkundigen hebben een eigen specialisme, zoals longaandoeningen (COPD), CVA/niet aangeboren hersenletsel, oncologie, hartfalen, diabetes en geriatrie. Naast de verpleegkundige zorg kunnen wij u ook begeleiden, adviseren en ondersteunen. Bij ons bent u in goede handen.  

Neem voor meer informatie contact op met ons cliëntcontactcentrum 0900 - 899 8636.

De wijkverpleegkundige van de Zorgboog

Gaat het wat minder gemakkelijk thuis? Maakt u zich zorgen over uw gezondheid of voelt u zich niet veilig? De wijkverpleegkundige kan helpen. Samen met u bekijkt ze waar u hulp en ondersteuning bij kunt gebruiken. Zij helpt u oplossingen te vinden. Bijvoorbeeld door hulp van mensen in uw omgeving of door vrijwilligers.

Als professionele zorg nodig is, kan de wijkverpleegkundige zelf een indicatie stellen. Met onze jarenlange kruiswerkervaring bent u verzekerd van deskundige en vertrouwde zorg. Wij bieden u bovendien een compleet pakket van wonen, welzijn en zorg.