Koken met Zorgboogsterren


Staatsecretaris Van Rijn van het ministerie van VWS heeft een werkbezoek gebracht aan de Zorgboog. Hij is ingegaan op onze uitnodiging een keer te komen koken voor onze bewoners. Staatsseceratris Van Rijn bracht van half vijf tot half acht een bezoek aan vier woonkeukens in woonzorglocatie Keyserinnedael in Helmond.

In gesprek met cliënten

Tijdens het bezoek heeft hij ervaren dat kookactiviteiten bij de Zorgboog onderdeel uitmaken van het dagelijkse leven van cliënten. De staatsecretaris heeft zelf ook de handen uit de mouwen gestoken en samen met diverse vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers gekookt. Daarnaast was er voldoende tijd om met enkele cliënten en hun familieleden te spreken. Het werkbezoek van de staatssecretaris maakt onderdeel uit van het project Koken met Zorgboogsterren dat als doel heeft nieuwe kookvrijwilligers aan te trekken.

Vind u het leuk om net als staatssecretaris Van Rijn een keer te komen koken voor onze bewoners? Neem dan contact op met wilma.cornelissen@zorgboog.nl.