Zorg in beeld

Met beeldschermzorg heeft u direct vanuit uw eigen huis beeldcontact met een zorgverlener. U bepaalt zelf wanneer het contact tot stand komt. Zo blijft uw privacy gewaarborgd.

Gemakkelijk contact

Met Zorg in beeld heeft u via een tablet contact met ons. Zo kunnen wij bijvoorbeeld op een afgesproken tijd contact met u opnemen en vragen hoe het met u gaat of u begeleiden bij het innemen van uw medicijnen. Met de tablet heeft u tevens heel gemakkelijk contact met uw familie of andere bekenden. Heeft u geen eigen tablet, dan krijgt u er een van ons in bruikleen.

De wijkverpleegkundige van de Zorgboog

Gaat het wat minder gemakkelijk thuis? Maakt u zich zorgen over uw gezondheid of voelt u zich niet veilig? De wijkverpleegkundige kan helpen. Samen met u bekijkt ze waar u hulp en ondersteuning bij kunt gebruiken. Zij helpt u oplossingen te vinden. Bijvoorbeeld door hulp van mensen in uw omgeving of door vrijwilligers.

Als professionele zorg nodig is, kan de wijkverpleegkundige zelf een indicatie stellen. Met onze jarenlange kruiswerkervaring bent u verzekerd van deskundige en vertrouwde zorg. Wij bieden u bovendien een compleet pakket van wonen, welzijn en zorg.