Tarieven wonen en zorg

De Zorgboog heeft een breed kwaliteitspakket aan producten en diensten. Een deel van onze zorg- en dienstverlening valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Concreter gezegd, dit deel valt binnen het zorgprofiel waarvoor u een indicatie hebt gekregen. Een deel van onze zorg- en dienstverlening valt echter buiten uw zorgprofiel, zoals aanvullende diensten en extra activiteiten. Deze moet u zelf betalen.

Handig boekje

Uiteraard wilt u graag weten waar de Zorgboog voor zorgt en wat u zelf financiert. Daarom hebben wij een handig boekje voor u samengesteld over de 'Wlz-verstrekkingen en aanvullende dienstverlening'. Deze informatie stellen wij jaarlijks bij aan de hand van de laatste regelgeving en indexering. U vindt de meest recente versie (prijspeil 2017) hier.