Groeps­wonen

Als u door een ziekte of handicap niet langer voor uzelf kunt zorgen, dan kunt u in één van onze woonzorglocaties terecht. Hoe en waar u woont, bepaalt u daarbij zelf. Ook als u intensieve zorg nodig heeft.  

Kleine groepen

Bij groepswonen woont u op een grotere woonafdeling. De afdeling is opgesplitst in kleine groepen en in iedere groep vormen ien ouderen met elkaar een huishouden. Iedere woning beschikt over een gezamenlijke keuken en huiskamer. U heeft daarnaast een eigen zit/slaapkamer en een eigen sanitaire voorziening. De dagactiviteiten sluiten aan bij het leven van alledag.

Deskundig

In onze woonlocaties is alles aanwezig wat u nodig heeft. Van aangepaste ruimten, deskundige zorg, begeleiding en ondersteuning tot ontspanning en mooie momenten. Ons vaste team medewerkers biedt zorg en ondersteuning in nauwe samenwerking met vrijwilligers en met uw familie en naasten. Vrijwilligers en familie spelen een belangrijke rol. Zij horen bij de huiselijke omgeving en hun bijdrage en inbreng is meer dan welkom.

Locaties groepswonen:
* Keyserinnedael, Helmond
* de Pannehoeve, Helmond
* de Nieuwenhof, Deurne
* Jan de Witkliniek, Bakel

Eigen regie bij de Zorgboog

Wij streven er naar uw verblijf bij ons zo prettig mogelijk te maken. Wij bieden een veilig, warm en belevingsgerichte leefomgeving. Binnen de zorg en ondersteuning gaat onze aandacht vooral uit naar uw mogelijkheden in plaats van uw beperkingen.

Onze medewerkers stimuleren uw zelfstandigheid, zodat u zo lang mogelijk uw eigen regie kunt behouden. En uw leven zo lang mogelijk kunt inrichten op de manier die u kiest.