Behandeling & begeleiding

Bij de Zorgboog maakt behandeling en begeleiding onmiskenbaar onderdeel uit van onze intensieve zorg. U kunt bij ons een beroep doen op verschillende behandelaren. 

Multidisciplinair

Onze afdeling Behandeling en begeleiding bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en geestelijk verzorgers. Onze behandelaren maken als multidisciplinair team samen met u een zorgplan. Daarbij werken we ook nauw samen met de zorgmedewerkers op de afdeling.

Gericht op herstel

De behandeling bestaat uit onderzoek en therapie en is onder meer gericht op herstel. Ook wordt gewerkt aan het voorkomen van verergering van een aandoening of beperking.

Eigen regie bij de Zorgboog

Wij streven er naar uw verblijf bij ons zo prettig mogelijk te maken. Wij bieden een veilig, warm en belevingsgerichte leefomgeving. Binnen de zorg en ondersteuning gaat onze aandacht vooral uit naar uw mogelijkheden in plaats van uw beperkingen.

Onze medewerkers stimuleren uw zelfstandigheid, zodat u zo lang mogelijk uw eigen regie kunt behouden. En uw leven zo lang mogelijk kunt inrichten op de manier die u kiest.