Nieuwbouw­projecten

De Zorgboog bouwt aan de toekomst. Onze ambities zijn hoog en we streven naar een woon-, zorg- en welzijnsdiensten op lokaal, wijk of dorpsniveau. Het woonaanbod moet voldoen aan de uiteenlopende woonwensen van onze bewoners, zodat zij prettig kunnen wonen.

Kleinschalige woningen in Stiphout

Op de hoek van de Dorpsstraat en de Van der Weidenstraat in Stiphout ontwikkelen Adriaans Bouwgroep en de Zorgboog vier kleinschalige woningen voor ouderen die langdurige zorg nodig hebben. Twee van de vier kleinschalige woningen zijn bestemd voor ouderen met dementie. De andere twee woningen voor ouderen met langdurige somatische (lichamelijke) klachten. Elke woning biedt plaats aan zeven bewoners.

Begin juli 2016 is de bouw officieel van start gegaan. Naar verwachting wordende kleinschalige woningen eind 2017 opgeleverd. Lees het bouwbulletin Stiphout - december 2016 voor meer informatie.
 

Kleinschalige zorgboerderijen in Zeilberg

Op het braakliggende perceel op de hoek Blasiusstraat-Jagerweg in Zeilberg ontwikkelt  de Zorgboog samen met Van der Heijden bouw en ontwikkeling vier sfeervolle zorgboerderijen. In totaal is er woonruimte voor 28 bewoners  met dementie. Ouderen uit de Peelregio met een agrarische achtergrond of die van het buitenleven houden, zullen zich snel vertrouwd en thuis zullen voelen. Op het achtererf is er ruimte voor een gezamenlijke tuin waar groenten gekweekt worden. Bovendien is er de mogelijkheid om klein vee te laten rondscharrelen. Een woonsituatie die herkenbaar is voor de bewoners uit het buitengebied.

Kleinschalig wonen Helmond Brandevoort

De Zorgboog, ORO, Stichting SamenGaan en woningcorporatie woCom werken samen in Helmond Brandevoort aan een prachtig nieuwbouwproject. Voor de bouw van blok 25 slaan woningcorporatie woCom en drie Helmondse maatschappelijke organisaties de handen ineen. De Zorgboog laat vier groepswoningen bouwen waar straks 28 ouderen kunnen wonen. Naar verwachting wordt het bouwproject eind 2018 opgeleverd.
Voor meer informatie kunt u het filmpje van Omroep Brabant bekijken.


Foto: Cofoto, Mario Coolen