Stichting Vrienden van ­de Zorgboog

Stichting Vrienden van de Zorgboog zet zich in om het leven van cliënten en bewoners aangenamer te maken. Dit doet zij door het financieren van activiteiten en extra zaken die buiten de reguliere zorg en ondersteuning vallen. Als Stichting Vrienden van de Zorgboog maakt de stichting dingen mogelijk die vaak niet haalbaar zijn met de reguliere budgetten.

Recreatie en ontspanning

In goed overleg met de raad van bestuur van de Zorgboog beheert Stichting Vrienden van de Zorgboog de binnenkomende gelden. De stichting financiert met name projecten gericht op het bieden van ontspanning en recreatie. Op diverse locaties zijn activiteiten en voorzieningen gerealiseerd, zoals het rolstoeltoegankelijke dierenpark De Hofstee in Bakel, de inrichting van tuinen en terrassen, een internetcafé en rolstoelfietsen. Alle locaties van de Zorgboog kunnen vragen om financiële ondersteuning door Stichting Vrienden van de Zorgboog voor projecten die niet uit het zorgbudget kunnen worden vergoed.

Word ook vriend!

Stichting Vrienden van de Zorgboog wil graag bestaande projecten blijven ondersteunen en nieuwe projecten realiseren. Wij kunnen ons werk niet doen zonder de steun van donateurs, giften en legaten. Word daarom ook vriend(in) van Stichting Vrienden van de Zorgboog. Dit kunt u doen door een eenmalige of jaarlijkse donatie aan ons over te maken. Wij zijn blij met elk bedrag. Maak het verschil en steun Stichting Vrienden van de Zorgboog vandaag nog! Maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL 40 RABO 0104 1117 63.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van de Zorgboog bestaat uit:

Dhr. drs. Antonius Lambertus Johannes Maria Prüst, voorzitter, 
Dhr. drs. Peter Edmund de Bruin, penningmeester,
Dhr. Rudolf Jozef Johannes van der Zanden.

 

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
RSIN (inschrijving handelsregister): 858324908
Jaarrekening 2016 - Stichting Welzijn de Zorgboog
Jaarrekening 2015 - Stichting Welzijn de Zorgboog
Jaarrekening 2014 - Stichting Welzijn de Zorgboog
Jaarrekening 2013 - Stichting Welzijn de Zorgboog

Contactgegevens

Stichting Vrienden van de Zorgboog
Postbus 16
5700 AA Bakel
T: 0492 - 504805

De Zorgboog, voor alle generaties

Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht leeftijd, kan bij ons terecht voor een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg in de regio Zuidoost-Brabant. Daarbij werken wij intensief samen met andere zorgverleners als huisartsen en ziekenhuizen.

U vindt ons in een woonzorglocatie of consultatiebureau bij u in de buurt, of we komen bij u aan huis. Dagelijks zetten zo'n 2.400 medewerkers en 1.100 vrijwilligers zich voor u in. Zo krijgt u altijd de beste zorg.