Cookie policy

de Zorgboog gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar zorgboog.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u de Zorgboog toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen

Waardering ­medewerkers en vrijwilligers

Tevredenheidsonderzoek

In het najaar van 2018 vonden een medewerkers tevredenheid onderzoek (MTO) en een vrijwilligers tevredenheid onderzoek (VTO) plaats. 1172, oftewel 48,4% van de medewerkers heeft meegewerkt aan het onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat de organisatie over het algemeen dezelfde scores heeft behaald als het vorige onderzoek uit 2016. onderwerpen hoger scoren dan bij het vorige medewerkersonderzoek. Medewerkers geven een algemeen rapportcijfer van een 7,5. Uit het onderzoek komen uiteraard ook verbeterpunten naar voren; in 2019 zijn we hiermee aan de slag gegaan om zo de Zorgboog van binnenuit verder te kunnen verbeteren.

Aan het vrijwilligersonderzoek namen 371 mensen deel; een respons van 31,9%. Vrijwilligers gaven de Zorgboog een algemeen rapportcijfer van 8,1. Met name op bevlogenheid en verloopbestedigheid scoren onze vrijwilligers hoog: respectievelijk een 8,5 en een 8,6. De resultaten liggen in lijn met de vorige onderzoeken. 

Vertrouwenspersoon

Medewerkers en vrijwilligers die geconfronteerd zijn of worden met ongewenste omgangsvormen of behoefte hebt aan een klankboard en/of mogelijke ondersteuning bij een vervolgactie, kunnen contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Deze biedt medewerkers een veilige plek waar zij hun verhaal kwijt kunnen zonder bang te zijn dat iemand anders hierover wordt geïnformeerd. Een vertrouwenspersoon heeft immers een geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Jaarlijks wordt een geanomiseerd overzicht van meldingen gemaakt.

Klachten

Met de klachtenregeling voor medewerkers beoogt de Zorgboog de drempel voor het indienen van een klacht zo laag mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat een klacht objectief en eerlijk wordt behandeld. De basisregel is dat een medewerker een klacht, als het om een collega gaat, eerst met die collega bespreekt. Lost dit de situatie niet op, dan legt de medewerker het probleem voor aan de direct-leidinggevende, mondeling dan wel schriftelijk. Het streven is om de klacht - met in acht name van alle zorgvuldigheid- in de lijn af te handelen.

Bescherming van melders

Indien medewerkers redelijke vermoedens van onrechtmatigheden en/of misstanden in de organisatie aankaarten, beschermt de Klokkenluidersregeling hen in hun rechtspositie. Zij hoeven niet bang te zijn dat een dergelijke melding leidt tot disciplinaire maatregelen. Deze regeling draagt eraan bij dat de Zorgboog zorgvuldig omgaat met een vermoeden van een onregelmatigheid of misstand.  Ook draagt de regeling bij aan een open organisatiecultuur waarin de medewerkers trots zijn op hun organisatie en daar loyaal en respectvol mee omgaan.