Cookie policy

de Zorgboog gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar zorgboog.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u de Zorgboog toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen

Innovatie en samenwerking­ 

Actief innoveren

We experimenteren met nieuwe zorgvormen, domotica en andere digitale hulpmiddelen: de Zorgboog blijft altijd op zoek naar innovaties. We zoeken actief de samenwerking met partners in Zuidoost-Brabant. Alleen samen kunnen we voldoende ervaring opdoen in pilotprojecten, echte doorbraken en bewezen innovaties. De focus ligt op de technologische en sociale innovatie, waarmee we de cliënt zoveel mogelijk faciliteren en ontzorgen. Vernieuwingen die onze medewerkers ondersteunen in het dagelijkse werk, maar bovenal innovaties die zorgen voor verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Via het Fijn! magazine Innovatie geven wij een beeld van de verschillende sociale en technologische innovatieactiviteiten binnen onze organisatie.

Samenwerken in de regio

De Zorgboog werkt samen met een groot aantal verschillende partijen binnen en buiten de gezondheidszorg. Wij kiezen nadrukkelijk voor partners die samen met ons willen bijdragen aan een goede zorg en dienstverlening (wonen, welzijn, zorg/behandeling en dienstverlening) voor onze cliëntengroepen. De basis van vrijwel alle samenwerking is de realisatie van betere zorg en dienstverlening en het stimuleren van innovatie. Hierbij werken onze professionals samen met onder meer huisartsen, verloskundigen, ziekenhuismedewerkers, welzijnswerkers en lokale overheden.

Kennis delen

De Zorgboog vindt het leren van anderen en delen van kennis erg belangrijk. Gezien de veelheid aan clientengroepen nemen we dan ook deel aan veel verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden. Naast deze min of meer geformaliseerde netwerken hechten wij aan actieve deelname van onze professionals aan beroepsverenigingen of netwerken zoals KNMG, Verenso, VV&N, en Parkinson net.

De belangrijkste (lerende) netwerken waarin de Zorgboog participeert zijn:

UKON

De Zorgboog maakt onderdeel uit van het UKON-netwerk, een samenwerking tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde/Ouderengeneeskunde van het Radboudumc en vijftien zorgorganisaties. Het doel van het UKON is het verbeteren van de kwaliteit van leven van én de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben, thuis of in een beschermde woonvorm. De visie van het UKON is gericht op zowel de specialisatie als de vermaatschappelijking van de zorg en behandeling. Kern van ons netwerk is de samenwerking in wetenschappelijk onderzoek, zowel in het verpleeghuis als thuis.

Lerende netwerken

Met het oog op continu verbeteren, bestaat er binnen de Zorgboog al een lange traditie van samenwerking in netwerken rond  verschillende doelgroepen. Binnen deze netwerken werken wij vaak samen met andere organisaties om organisatieoverstijgende en complexe vraagstukken te kunnen verbeteren, keten afspraken te maken of van elkaar te leren. Op deze manier bewerkstelligen wij dat we op de hoogte zijn en blijven van de laatste stand van zaken op het gebied van zorg en behandeling en specialistische kennis en informatie op een slimme manier wordt gedeeld. De Zorgboog is ook een organisatie waar je terecht kunt met lastige zorgvragen waarvoor veel specialistische kennis wordt gevraagd.