Jaar­verslagen

Via een jaarverslag legt de Zorgboog verantwoording af over het gevoerde beleid. Onderaan deze pagina kunt u het korte filmpje 'de Zorgboog 2016 in beeld' bekijken. 

Jaarverslag inclusief jaarrekeningĀ 

ANBI

Stichting de Zorgboog is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Indien u een gift doneert aan Stichting de Zorgboog, mag u het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is Stichting de Zorgboog vrijgesteld van schenken erfbelasting. De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Stichting de Zorgboog voldoet aan de gestelde eisen. ANBI mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit.

Jaarbeeld 2017