Vitaal in evenwicht                            


 

Zorgboog in Balans

Zorgboog in Balans is een eerstelijnsbehandelcentrum in de Peelregio. Wij bieden (complexe) behandelzorg voor ouderen. Bij ons vindt u ergotherapie, diëtetiek, fysiotherapie, logopedie, ouderengeneeskunde en psychologie onder één dak. Samen met de Zorgboog bieden wij een unieke combinatie van zorg, ondersteuning en behandeling.

Zelfredzaamheid

Wij behandelen en adviseren bij lichamelijke of psychische klachten, die het gevolg zijn van een chronische ziekte of die horen bij het ouder worden. Daarbij richten wij ons op het vergroten of behouden van uw zelfredzaamheid. U kunt voor behandeling terecht in één van onze locaties of we komen bij u aan huis. 

Kinderpraktijk

Zorgboog in Balans Kinderpraktijk biedt multidisciplinaire zorg voor kinderen. Leren praten, eten, schrijven en spelen zijn belangrijke ontwikkelingen tijdens de groei van uw kind. Toch blijkt dit niet altijd vanzelfsprekend. Wij hebben de kennis van de (pre)logopedist, kinderergotherapeut, kinderfysiotherapeut, diëtiste en psycholoog gebundeld. Kinderen kunnen hierdoor onder één dak op verschillende vlakken begeleid, gestimuleerd of gesteund te worden.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.zorgbooginbalans.nl.